Společnost ALPS South LLC se sídlem v St. Peterburg, Florida a více jak 130 zaměstnanci v 5 zemích světa, úzce spolupracuje s lékařskou komunitou, se kterou se snaží vyrábět a inovovat různé zdravotnické produkty.

Společnost, která byla založena v roce 1988, byla původně zaměřena na vývoj inovativních silikonových produktů, od roku 1993 se specializuje na výrobu protetického zařízení pro bércové amputace a od roku 1996 se plně věnuje vývoji pokrokových gelových produktů.

Dnes je díky svým inovacím společnost ALPS vlastníkem vice než 50 patentů v několika různých produktových kategoriích. V současné době se snažíme aplikovat své znalosti a zkušenosti z výroby pro vývoj inovativních produktů v kosmetickém průmyslu (www.alpsbeauty.eu)

či produktů pro domácí zvířata (www.alpspetcare.eu).

NAŠE VIZE

Cílem společnosti ALPS je dostát mottu “Making Lives Better”, dodávat zákazníkům a pacientům inovativní produkty, a tím přispívat ke zlepšení jejich života. Být poctiví ke svým zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům a vytvářet takovou image společnosti,

aby zaměstnanci, zákazníci a dodavatelé byli pyšní na vzájemnou spolupráci.